expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

sâmbătă, 14 mai 2016

Fișă de înscriere Titularizare 2016

Au început înscrierile la Concursul național de ocupare a posturilor didactice 2016. Perioada de depunere a dosarelor este 13-20 mai 2016. Puteți descărca de aici fișa de înscriere la concurs. 

Fișă de înscriere Titularizare 2016

miercuri, 3 februarie 2016

Calendar Titularizare 2016 • 11 mai 2016: Publicarea listei posturilor didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 •  12 mai 2016: Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 • 13-20 mai 2016: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2016, la inspectoratele școlare
 • 23-24 mai 2016: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților
 • 24-27 mai / 14-15 iulie 2016, pentru absolvenții promoției 2016: Validarea înscrierii prin semnătură de către candidați / împuterniciții acestora prin procură notarială în original
 • 30 mai 2016: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 30 mai-1 iulie 2016: Organizarea și desfășurarea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 20 iulie 2016: Desfășurarea probei scrise
 • 27 iulie 2016: Afișarea rezultatelor
 • 27-28 iulie 2016: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 29 iulie-1 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 8-9 august 2016: Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2016
 • 11-29 august 2016: Emiterea și comunicarea deciziillor de repartizare pe post/catedră

luni, 4 ianuarie 2016

Metodologie Titularizare 2016

A fost publicată Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017. 
Metodologie - Titularizare 2016

vineri, 13 noiembrie 2015

Calendar Definitivat 2016

 • Până la 30 octombrie 2015: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/comisiei de examen a municipiului București
 • Până la 20 noiembrie 2015: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
 • 23 noiembrie - 18 decembrie 2015: Înregistrarea candidaților în aplicație. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • Până la 17 iunie 2016: Efectuarea inspecțiilor la clasă
 • 17 - 30 iunie 2016: Completarea dosarelor și validarea fișelor de înscriere de către candidați
 • 4 august 2016: Susținerea probei scrise
 • 11 august 2016: Afișarea rezultatelor
 • 11 - 12 august 2016: Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 12 - 17 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 18 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 19 - 30 august 2016: Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice
 • Până la 1 septembrie 2016: Eliberarea de către inspectoratele școlare a adeverințelor de promovare a examenului de definitivare în învățământ